Головна » Новодністровське бюро правової допомоги про права та обов’язки громадян

Новодністровське бюро правової допомоги про права та обов’язки громадян

12 грудня 2017 в 11:34 Переглядів: 407

Права та свободи людини і громадянина держава закріплює у правових, насамперед конституційних нормах. Інакше їх реалізація виявилася би проблематичною, а в деяких випадках взагалі неможливою. Права і свободи людини визначають її правовий статус (становище) у відносинах із державою в особі державних органів, службових та посадових осіб.

У статті 3 Конституції України наголошено: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Із цього випливає, що держава не всевладна щодо людини у своїй діяльності і має створювати умови, за яких стає можливою реалізація прав громадян, тобто держава має забезпечити гарантії цих прав.

Слід зауважити, що перелік закріплених у Конституції України прав і свобод не є вичерпним. І це зрозуміло, адже людські потреби зростають і урізноманітнюються.

Права людини поширюються на всіх осіб, які проживають в Україні, а права громадянина лише на тих осіб, які є громадянами цієї держави. Наприклад, право брати участь в управлінні державними справами, у всенародному та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування визнається лише за громадянами України. Особи без громадянства та іноземні громадяни таких прав не мають.

Конституційні права і свободи поділяються на громадянські (особисті), політичні, соціально-економічні, культурні та інші (наприклад, екологічні).

Права людини не є абсолютними та безмежними. Межею реалізації особою власних прав і свобод є права і свободи інших осіб.

Важливим елементом взаємодії держави, права і особи виступають конституційні обов’язки, в яких виражено як особисті, так і загальнозначимі інтереси. Під конституційними обов’язками розуміють такий тип поведінки людини, здійснення якого забезпечує нормальне життя суспільства і держави. Так, відповідно до Конституції України важливими обов’язками громадянина України є захист Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України, шанування її державних символів. Конституція також закріплює обов’язок кожного не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки. Крім того, кожний громадянин зобов’язаний сплачувати податки і митні збори. Важливим обов’язком громадянина, як і кожної людини, що проживає в Україні, є неухильне дотримання Конституції та законів України, повага до прав і свобод, честі та гідності інших людей.

Кожна людина має використовувати свої права таким чином, щоб це не порушувало прав інших людей. Можна сказати, що право однієї людини закінчується там, де починається право іншої.

На завершення хотілось б додати, що питання прав і свобод людини на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики не тільки України, а й усіх держав світової спільноти. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави й суспільства в цілому.

В Україні тема прав людини особливо актуальна. Революція гідності підняла це болюче питання на вістря. Те, що сьогодні критично необхідне підвищення правової обізнаності та реальний захист прав людини, визнають усі. Тому постійна робота над Національною стратегією України у сфері прав людини має стати ключовим моментом у побудові системного підходу, який допоможе органам державної влади забезпечити права людини, незалежно від її національності, і виконати свої зобов’язання щодо цього.

Важливо пам’ятати про те, що свої права і свободи громадяни можуть захищати будь якими не забороненими засобами, зокрема у суді, а от незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

НОВОДНІСТРОВСЬКЕ бюро правової допомоги:

Адреса: м. Новодністровськ, м-н Юність, буд. 1 «Г».

Режим роботи: понеділок – четвер: 8.00 - 17.00, п’ятниця: 8.00 -15.45.

Вихідні дні: субота, неділя.

Контактний телефон: (03741) 3-15-70.

Електронна адреса: novodnistrovske@legalaid.cv.ua

Начальник відділу: ШЕНДЕРЮК Олександр Олександрович.

Головний спеціаліст відділу: ПЕТРАЩУК Ольга Володимирівна.

Детальну інформацію з питань, пов’язаних з отриманням безоплатної правової допомоги, можна також отримати за єдиним номером цілодобової телефонної лінії безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 або на веб-сайтах Міністерства юстиції чи Координаційного центру з надання правової допомоги.